Möllans förskola ligger centralt belägen i en äldre fastighet och startades 1991 som ett föräldrakooperativ. Sedan 2016 drivs det som en enskild förskola av Månsson & Månsson Utb AB.

Hos oss finns två avdelningar med totalt 25-30 barn. Barngrupperna är indelade efter ålder, man börjar som liten på ”Grynet”, växer upp och tar så småningom klivet upp till ”Kornet”. 

Tillsammans med dig som förälder strävar vi efter att ge ditt barn den bästa starten i livet . I en miljö som är trygg, rolig och lärorik arbetar engagerade och utbildade pedagoger med att stimulera och utveckla barnen i deras förmåga att kunna samarbeta, visa hänsyn och känna empati i alla deras lärandesituationer. Det är viktigt för oss att kunna ge barnen tid och uppmuntran. Tid att försöka själv, tid att tänka och iaktta. Tid att få leka sin egen lek, tid att bli lyssnad på. Våra fasta rutiner gör att dagarna liknar varandra. Detta för att barnen ska känna igen sig, kunna förutse vad som kommer att hända och på så vis behärska sin egen tillvaro.

Miljön inne och ute är både spännande och innehållsrik och tillsammans med barnen hittar vi allt det roliga och intressanta. Utomhus kommer rörelse, samarbete och upptäckarglädje in på ett naturligt sätt, så vi är ute varje dag i alla väder.

Möllans förskola är Grön Flagg certifierad, vilket innebär att vi tematiskt arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling.
 
Vill du veta mer om oss? Slå oss en signal eller skicka ett e-mail, så svarar vi på dina frågor! Du är givetvis också välkommen att boka en tid och komma på besök.