Möllan, starten på ett livslångt lärande

Våra mål:


~Förskolans värdegrund ska tillsammans med barn och vuxna löpande tolkas och omsättas i vardagen och genomsyra verksamheten.


~Förskolans jämställdhetsuppdrag ska vara utvecklande, hållbart och ses som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

~Förskolans miljöarbete ska genomsyra vår verksamhet så att hållbar utveckling blir ett naturligt förhållningssätt och skapar medvetenhet om vår påverkan på vår miljö.Möllans utbildning grundar sig i förskolans läroplan, Lpfö18, De yngsta barnens läroplan samt Barnkonventionen. Se länkar till höger.