Möllan, starten på ett livslångt lärande.
Våra mål:


I en miljö som är trygg, rolig och lärorik strävar Möllan efter att varje barn utvecklar:

-Sin identitet och känner sig trygg i den.

-Öppenhet, respekt, empati och ansvar.

-Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter.

-Sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

-Sin motorik och kroppsuppfattning.

-Sin förmåga att uttrycka sig genom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

-Sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

-Sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.

-Förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

-Möllan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ges möjlighet till delaktighet i verksamheten.

-Möllan ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass för att stödja barnens övergång till denna verksamhet.

-Sist men inte minst har vi som mål att alla barnen ska äta hemlagad och näringsriktig mat som lagas på Regnbågens förskola. En av tre förskolor som ägs av Månsson & Månsson Utb AB.