Möllan, starten på ett livslångt lärande

Våra mål:


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att uttrycka sina tankar och åsikter så att de genom delaktighet och inflytande kan påverka sin situation, miljö och utbildning.
 
Förskolan ska ge varje barn möjlighet och förutsättningar att utforska, upptäcka och förstå teknik, kemi och fysik i vardagen.
 
Förskolan ska ge varje barn möjligheter att utveckla kunskap om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig.Möllans utbildning grundar sig i förskolans läroplan, Lpfö18, De yngsta barnens läroplan samt Barnkonventionen. Se länkar till höger.