Möllan, starten på ett livslångt lärande.
Våra mål:


I en miljö som är trygg, rolig och lärorik strävar Möllan efter att varje barn utvecklar:

-Sin identitet och känner sig trygg i den.

-Öppenhet, respekt, empati och ansvar.

-Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter.

-Sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

-Sin motorik och kroppsuppfattning.

-Sin förmåga att uttrycka sig genom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

-Sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

-Sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.

-Förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Med Grön Flagg blir förskolans arbete för hållbar utveckling en självklar del av det dagliga arbetet. Grunden i Grön Flagg är barnens medbestämmande och inflytande. Det är barnens nyfikenhet och idéer som styr innehållet.

-Möllan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ges möjlighet till delaktighet i verksamheten.

-Möllan ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass för att stödja barnens övergång till denna verksamhet.

-Sist men inte minst har vi som mål att alla barnen ska äta hemlagad och näringsriktig mat som lagas på Regnbågens förskola. En av tre förskolor som ägs av Månsson & Månsson Utb AB.